Actualisatie buitengebied (ontwerp)

Download hier de pdf's:

Actualisering bestemmingsplannen

De gemeente Maasdriel is gestart met de algemene herziening van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’, buitendijks en binnendijks, die in 2008 onherroepelijk in werking zijn getreden. Het opstellen van de planstukken wordt uitgevoerd door het stedenbouwkundige bureau BügelHajema uit Amersfoort.

Hoe worden burgers bij het maken van het bestemmingsplan betrokken?

Tijdens het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied krijgen burgers en instanties enkele keren de gelegenheid hun mening kenbaar te maken. Dit is in ieder geval op de volgende momenten:
1. Bij het vrijgeven van het voorontwerp voor inspraak en overleg per 30 maart 2017, gedurende 6 weken.
2. Bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: vanaf 20 juli 2017, gedurende 6 weken.

De planstukken van het bestemmingsplan kunnen op de gebruikelijke wijze geraadpleegd worden. Dit betekent plaatsing op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentesite. Het moment dat de stukken kunnen worden geraadpleegd is/wordt in de Staatscourant en in het Carillon aangekondigd.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersonen voor dit bestemmingsplan de heren N. Aarts en/of J. van Kempen.