Lees pagina voor

Omgevingsvisie en structuurvisies

In een structuurvisie legt de gemeente uit wat zij met haar gehele grondgebied gaat doen. Het is nodig voor een goede inrichting van de ruimte. Er staat op hoofdlijnen in waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en waar deze functies zich kunnen ontwikkelen.

Stel, de gemeente heeft het plan om ergens een nieuwe weg aan te leggen. Ze zal dan vooraf moeten bedenken of er voor de toekomst niet toevallig een woonwijk is bedacht op die plek. Na enkele jaren een weg moeten verleggen, omdat er anders geen woningen gebouwd kunnen worden is natuurlijk niet de bedoeling.

Of er moet ergens een nieuw bedrijventerrein komen. Als de gemeente dat terrein op een plek wil aanleggen waar het landschap zo mooi is dat er eigenlijk een recreatiegebied van gemaakt moet worden dan is dat zonde.

De gemeente wil dus duidelijk voor ogen hebben waar ze in het buitengebied nieuwe landbouwactiviteiten, recreatieve mogelijkheden en wegen wil hebben. Ook versterking van de landschappelijke kenmerken en structuren kunnen een rol spelen. Daarnaast wil de gemeente voor alle woonkernen duidelijk hebben waar er gewoond en gewerkt (bedrijventerreinen) kan worden. Maar ook waar nog uitbreiding van de ‘verstedelijking’ kan plaatsvinden.

Al deze wensen (en werkelijkheden) worden vastgelegd op een kaart: de structuurvisie.  In één oogopslag is te zien waar historische dorpsgebieden aanwezig zijn, waar toekomstige woonuitbreidingen wenselijk zijn, waar landschapsontwikkeling zou moeten plaatsvinden, etc.