Lees pagina voor

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Wij adviseren u te starten met een vooroverleg.

Vooroverleg indienen

U dient het volgende bij de gemeente in:

Behandeling van uw verzoek om vooroverleg

Uw vooroverleg wordt getoetst aan gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Op basis van deze beoordeling neemt het college een standpunt in. Indien dit mogelijk is op basis van een omgevingsvergunning met afwijking ontvangt u een ambtelijk standpunt.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt, en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Een vooroverleg is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.

Kosten

Kosten 2023
Behandeling vooroverleg Leges 
Leges behandelen vooroverleg ambtelijk € 445,00
Leges behandelen vooroverleg college € 1.200,00

Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een vooroverleg zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure.