Lees pagina voor

Afwijken of wijzigen van het omgevingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het omgevingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of wijziging van het omgevingsplan indienen. Wij adviseren u te starten met een intake.

Wat moet u doen?

U vraagt een intake aan. De gemeente beoordeelt dan of het voorstelbaar is dat aan uw plan medewerking wordt verleend. Daarbij toetst de gemeente uw plan op hoofdlijnen aan het gemeentelijk beleid. Een intake leidt tot een advies over de vervolgstap van uw plan.

Principeverzoek indienen 

U kunt ook een principeverzoek indienen. Met een principeverzoek vraagt u direct een formele uitspraak van de gemeente over medewerking aan het afwijken of wijzigen van het omgevingsplan.

Een principeverzoek leidt tot een principe besluit. Bij een positief principebesluit van de gemeente laten wij u  weten welke verdere stappen u moet doorlopen. Dat kan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn (afwijkvergunning) of een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan. 

Al een principebesluit ontvangen?

Heeft u een positief principebesluit van de gemeente ontvangen? Dan kunt u alvast voorbereidingen treffen. Zo voldoet de aanvraag bij het in werking treden van de Omgevingswet al zo veel mogelijk  aan de nieuwe regels. Neem contact op met uw behandelaar bij de gemeente om voor te bespreken wat u kunt doen.

Kosten

Aan de verschillende procedures en de procedures die kunnen volgen op de voorfase (wijziging omgevingsplan of afwijken van omgevingsplan via een omgevingsvergunning) zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Maasdriel via 14 0418 (Deze link gaat naar een externe website) of info@maasdriel.nl en kijk eens op de pagina omgevingsplan.