Aansluiten en/of lozen op riolering

Alle woningen en gebouwen binnen 40 meter van het riool zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op het riool. U kunt alleen op één plek op het riool aangesloten worden.

U kunt de aansluiting direct online aanvragen.

Aanvragen voor particulieren:

Aansluiting aanvragen met DigiD

Aanvragen voor bedrijven:

Aansluiting aanvragen met eHerkenning

Aanvragen via het aanvraagformulier (PDF, 110.8 kB)

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket.