Aansluiten en/of lozen op riolering

Alle woningen en gebouwen binnen 40 meter van het riool zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op het riool. U kunt alleen op één plek op het riool aangesloten worden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen door het aanvraagformulier aansluiting gemeenteriool (PDF, 119.8 kB) in te vullen en naar de gemeente te sturen. Ook kunt u de aansluiting direct online aanvragen.

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket.