Lees pagina voor

Aansluiten en/of lozen op riolering

Alle woningen en gebouwen binnen 40 meter van het riool zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op het riool. U kunt alleen op één plek op het riool aangesloten worden.

U kunt de aansluiting direct online aanvragen.

Aansluiting riolering aanvragen met DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Aansluiting riolering aanvragen met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen via het aanvraagformulier (PDF, 110.8 kB)

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).