Aansluiten en/of lozen op riolering

Alle woningen en gebouwen binnen 40 meter van het riool zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op het riool. U kunt alleen op één plek op het riool aangesloten worden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen door het aanvraagformulier aansluiting gemeenteriool (PDF, 119.8 kB) in te vullen en naar de gemeente te sturen. Ook kunt u de aansluiting direct online aanvragen.

Online aanvragen

Lozen op de riolering

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket.