Omgevingsvergunning

In vrijwel alle gevallen is er voor een huisvestingslocatie een omgevingsvergunning nodig. Het gaat  om een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Het betreffende gebruik is namelijk niet toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Verder is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) nodig. Deze vergunning is noodzakelijk omdat er nadere eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw. Hieronder valt bijvoorbeeld het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn, materialen, vluchtwegen enzovoorts. Dit alles om een gezonde en veilige woonomgeving te realiseren.

U kunt starten door bijvoorbeeld samen met een adviesbureau een inventarisatie te maken van de huisvestingslocatie(s):

  • Welke regels kent de landelijke wetgeving
  • Wat is vereist op basis van het gemeentelijk beleid (PDF, 1.6 MB)

Pas vervolgens uw locatie hierop aan en maak een afspraak via het formulier vooroverleg (PDF, 122.9 kB).

Als aan alle voorwaarden voldaan wordt bij uw huisvestingslocatie dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijk Omgevingsloket online (OLO).

Als de omgevingsvergunning is verleend, vraagt u vervolgens een exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten aan bij de gemeente