Tweede Kamerverkiezingen

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Als u voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Met dit formulier (PDF, 49.0 kB) vraagt u een kiezerspas aan. 

Stemmen per brief 

U kunt de gemeente vragen om per brief te stemmen, als u op 15 maart 2017 tijdelijk in het buitenland bent voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie. U moet wel staan ingeschreven in de gemeente Maasdriel.

U gebruikt hiervoor het formulier stemmen per brief (PDF, 73.8 kB)

Vraag vóór 15 februari 2017 toestemming om per brief te stemmen op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoe wordt uw verzoek behandeld?

De gemeente Maasdriel beoordeelt uw verzoekschrift en stuurt het door naar de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag stuurt vervolgens uw briefstembewijs, een envelop voor het briefstembiljet en de retourenvelop naar u toe. U ontvangt geen stempas meer op uw Nederlandse adres.

Iemand een volmacht geven om voor u te stemmen

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

U kunt iemand machtigen voor u te stemmen, als u op 15 maart 2017 niet zelf uw stem kunt uitbrengen. Vul daarvoor samen het machtigingsformulier in. De persoon die u machtigt krijgt van de gemeente een volmachtbewijs toegestuurd. Uw stempas wordt dan ongeldig.

Vul samen met degene die u machtigt het formulier in. Stuur het ingevulde formulier vóór 15 februari naar: gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel.

Voorwaarden voor volmachtiging

  • U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in de gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen
  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen
  • Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen

Wilt u meer informatie over stemmen, kijk dan eens op www.kiesraad.