Programmabegroting 2021-2024

De programmabegroting beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2024.

Het college heeft met de samenstelling van deze begroting een goede basis gelegd om verder met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te werken aan een krachtig Maasdriel!