Programmabegroting 2018 - 2021

De programmabegroting (PDF, 3.8 MB) beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2020.

De begroting 2018-2021 is sluitend en heeft een positief resultaat dat richting 2021 eerst stijgt en daarna afneemt. Daarnaast ligt er een gezond meerjarenperspectief en is de weerstandscapaciteit goed. Ondanks de positieve strekking blijft de gemeente behoedzaam. Onzekerheden in de budgetten vanuit het sociaal domein en de fluctuerende uitkeringen door het rijk kunnen zorgen voor tegenvallers. Tot en met 2016 hebben we de ‘broekriem aan moeten halen’, zijn er keuzes gemaakt en is er fors bezuinigd. Dit vereiste strakke financiële beleid heeft zijn vruchten afgeworpen in 2017 en ook in 2018. We staan er nu stukken beter voor.

In de begrotingsraad is de nieuwe begroting 2018-2021 (PDF, 3.8 MB) vastgesteld.