Programmabegroting 2017 - 2020

De programmabegroting (PDF, 2.3 MB) beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2020.

De begroting 2017-2020 is sluitend en heeft een positief resultaat dat richting 2020 verder stijgt. Daarnaast ligt er een gezond meerjarenperspectief en is de weerstandscapaciteit goed. Ondanks de positieve strekking blijft de gemeente behoedzaam. Onzekerheden in de budgetten vanuit het sociaal domein en de fluctuerende uitkeringen door het rijk kunnen zorgen voor tegenvallers. Jarenlang hebben we de ‘broekriem aan moeten halen’, zijn er keuzes gemaakt en is er fors bezuinigd. Dit vereiste strakke financiële beleid heeft zijn vruchten afgeworpen, we staan er nu stukken beter voor.

In de begrotingsraad van 9 novermber 2017 is de nieuwe begroting 2018-2021 (PDF, 3.8 MB) vastgesteld.