Geeske Wildeman

Gemeentesecretaris/Directeur

Foto Geeske Wildeman

Drs Geeske Wildeman

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: g.wildeman@maasdriel.nl

Portefeuille

Geeske Wildeman is eerste adviseur van het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities en besluiten in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester. Daarnaast is zij algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie en samen met de gemeentesecretaris van Zaltbommel directeur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). Samen met de managers zorgt ze ervoor dat medewerkers hun werk transparant en met plezier kunnen doen zodat de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers optimaal is.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Lokaal Netwerk VVD Leiden, Talentscouting, Ledenwerving en Regiosamenwerking (onbezoldigd)

De bezoldigde neveninkomsten van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.